Contact
Vos & Partners
t 033 455 19 78

Aanmelden nieuwsbrief

Cultuurontwikkeling

 

Bij cultuurontwikkeling is de kernvraag welk sociaal gedrag met achterliggende overtuiging leidt tot succesvol realiseren van de uitgezette doelstelling. Het gaat hierbij om het gewenste gedrag te identificeren dat nodig is om als organisatie succesvol te zijn. De leemte tussen gewenst en huidig gedrag zal moeten worden geslecht.

 

Het slechten van de gedragsleemte vraagt om een langdurige omlijnde aanpak met initiatieven, acties en monitoring. Gedragsverandering dat leidt tot een tot gewenste cultuur vraagt om een verankering in onze mind set en dat kost circa 2 tot 5 jaar.