Contact
Vos & Partners
t 033 455 19 78

Aanmelden nieuwsbrief

Plan van Aanpak

 

Bespreken van een mogelijke opdracht

 

Tijdens een eerste bezoek bespreken we met u uw wensen en behoeften en gaan we in op de achtergronden en oorzaken. Samen met u verkennen we de mogelijkheden van een aanpak welke tot de gewenste oplossing zou kunnen leiden. We geven daarbij aan wat we voor u in de gegeven situatie kunnen betekenen. Indien wij niet over de expertise beschikken welke u nodig heeft zullen wij u dat eerlijk zeggen en u eventueel verwijzen of in contact met een partner of een ander bureau dat wel over de gewenste expertise beschikt.

 

Opdrachtverlening

 

Als wederzijds de behoefte bestaat met elkaar “in zee” te gaan zullen we de opdracht schriftelijk formuleren, met daarin aandacht voor de doelstelling, inhoud, werkwijze, datum van start en beëindiging, planning, kosten en uiteraard het te realiseren resultaat. In geval een andere partner deze opdracht gaat vervullen vindt een kennismakingsbezoek plaats om vast te stellen dat het tussen u en de partner klikt. We streven ernaar u met meerdere partners in contact te brengen zodat u een keuze kunt maken.

 

Tijdens de opdracht

 

Tussentijds zal op ons initiatief periodiek met u worden geëvalueerd of de dienstverlening voldoet aan uw verwachtingen en of de voortgang overeenkomstig de planning is.

 

Opdrachtafsluiting

 

Ter afsluiting van de opdracht zal op ons initiatief een eindevaluatie plaatsvinden en eventueel nadere afspraken gemaakt worden voor de toekomst. Wij streven een situatie van continuïteit in de relatie met u na, waardoor er ook na afsluiting gebruik gemaakt kan blijven worden van de bij u opgedane expertise.

 

Wij helpen u graag bij het realiseren van uw idee tot werkelijkheid