Contact
Vos & Partners
t 033 455 19 78

Aanmelden nieuwsbrief

LIFO ®

 

 
Meten is Weten
LIFO is afkorting van "Life Orientations". Een theorie over het menselijk handelen, ontwikkeld door Dr. Allan Katcher en Dr. Stuart Atkins.  De Lifo®-methode is erop gericht prestaties van mensen te optimaliseren, en om de sterke kanten van personen die moeten samenwerken te stimuleren. Daardoor ontstaat een beter klimaat voor samenwerking en effectieve probleemoplossing. De Lifo®-methode geeft inzicht in gedragsvoorkeur in gewone en spannings-/conflictsituaties. De sterke eigenschappen van iemand zijn te achterhalen middels de scores op een gestandaardiseerde en getoetste vragenlijst. Na het invullen van deze lijsten worden de scores verwerkt tot een uitvoerige profielbeschrijving.
 
Veranderingen in organisaties creëren een bepaalde context voor managers en medewerkers. Deze context bepaalt hun gedrag. Ze handelen vanuit betekenisgeving, vanuit een interpetatie van hun omgeving en van de verandering zelf. Deze kan verschillen van medewerker tot medewerker. Wanneer men gedrag wil begrijpen en de organisatie succesvol wil veranderen, zal men dus aandacht moeten schenken aan dit proces.
 
Onze toolkit speelt hier maximaal op in. U herkent onze visie in de teksten maar vooral ook in de tools. Tools die u zullen toelaten het gedrag van uw managers en medewerkers beter te begrijpen en hen hierdoor maximaal te informeren, te motiveren, te betrekken.
 

LIFO ® is afkorting van "Life Orientations". Een theorie over het menselijk handelen, ontwikkeld door Dr. Allan Katcher en Dr. Stuart Atkins.  De Lifo®-methode is erop gericht prestaties van mensen te optimaliseren, en om de sterke kanten van personen die moeten samenwerken te stimuleren. Daardoor ontstaat een beter klimaat voor samenwerking en effectieve probleemoplossing. De Lifo®-methode geeft inzicht in gedragsvoorkeur in gewone en spannings-/conflictsituaties. De sterke eigenschappen van iemand zijn te achterhalen middels de scores op een gestandaardiseerde en getoetste vragenlijst. Na het invullen van deze lijsten worden de scores verwerkt tot een uitvoerige profielbeschrijving.

 


Veranderingen in organisaties creëren een bepaalde context voor managers en medewerkers. Deze context bepaalt hun gedrag. Ze handelen vanuit betekenisgeving, vanuit een interpetatie van hun omgeving en van de verandering zelf. Deze kan verschillen van medewerker tot medewerker. Wanneer men gedrag wil begrijpen en de organisatie succesvol wil veranderen, zal men dus aandacht moeten schenken aan dit proces. Onze toolkit speelt hier maximaal op in. U herkent onze visie in de teksten maar vooral ook in de tools. Tools die u zullen toelaten het gedrag van uw managers en medewerkers beter te begrijpen en hen hierdoor maximaal te informeren, te motiveren, te betrekken.

 

 
lifo2.jpg