Contact
Vos & Partners
t 033 455 19 78

Aanmelden nieuwsbrief

Inspiratie-boeken

Planned Change, Kurt Lewin.

Albert Vos: ‘Voor mij staat het verhaal van Lewin nog steeds als een huis. In de tijd dat dit boek werd geschreven ontwikkelden bedrijven organisatiebewustzijn. We zijn nu ruim een halve eeuw verder en gaan nog steeds op dezelfde basale manier om met veranderingen.’ “Planned Change” zal nog slechts antiquarisch verkrijgbaar zijn. Hoewel er de nodige kritiek is geweest op zijn bekende driedeling -unfreeze, change, freezing- zijn er inmiddels diverse essays en boeken verschenen met een herwaardering van deze visie. En terecht.’

 

Organisatiestructuren, prof. Henry Mintzberg.

Dit is een echte klassieker. Het boek (1992) gaat zoals de titel al zegt in op het structuren van organisaties, maar interessant is vooral hoe Mintzberg de verbinding legt met de strategie van organisaties enerzijds, en de wijze waarop mensen functioneren anderzijds. Mintzberg beschrijft welke organisatiestructuren ten grondslag liggen aan een effectieve organisatie. Hij introduceert een vijftal basisstructuren: de winkel, de overheidsdirectie, de universiteit, de grote onderneming en de innovatieve start-up.

ISBN: 9789043012966

 

Structuur doorzien, Doede Keuning en Matthijs Wolters.

Organisatiestructuren betreffen doorgaans een ingewikkeld afsprakenstelsel, niet een-twee-drie te vatten in een eenvoudig organigram. ‘Structuur doorzien’ van Keuning en Wolters brengt de complexiteit van organisatiestructuren in kaart. In het boek worden alle mogelijke theorieën en thema’s met betrekking tot organisatiestructuur en -ontwerp behandeld. Leidraad vormen drie perspectieven: structuurdenken vanuit de interne organisatie, vanuit externe samenwerking en vanuit de klant.

ISBN 9789043014434

 

Rob van Es, Veranderdiagnose, de onderstroom van organiseren.

Een vernieuwend boek (Managementboek van het jaar 2009) dat een verfrissende kijk geeft op veranderen middels diverse kunstvormen. Volgens Van Es mislukken verandertrajecten vooral omdat veranderaars “wel kijken, maar te weinig zien”. Van Es maakt de lezer wegwijs in het stellen van de veranderdiagnose aan de hand van schilderijen, litho's, films en gedichten.

ISBN 9789013048292

 

Jim Collins; Good to Great

Deze bestseller van Collins is gebaseerd op een lange studie naar de verschillen tussen goed functionerende en uitmuntend functionerende bedrijven. In een onderzoek onder honderden Fortune 500-bedrijven vielen elf bedrijven op door hun explosieve groei over een periode van vijftien jaar: een tijdlang presteerden ze even 'good' als hun concurrenten in dezelfde branche, maar plotseling accelereerden ze en werden 'great'. In het zeer leesbare boek geeft Collins antwoord op de vraag wat deze succesvolle bedrijven onderscheidt van concurrentie. Albert Vos: ‘Jim Collins zet aan tot mindset denken: denk niet vanuit problemen maar vanuit kracht. Dus hoe kun je wat goed is beter maken.’

ISBN 9789047093848

 

Daniel Ofman; Bezieling en kwaliteit in organisaties

Van deze titel zijn inmiddels meer dan 100.000 exemplaren verkocht. Ofman introduceerde begin jaren negentig spirituele waarden in een door technocraten gedomineerde managementcultuur. In dit boek pleit hij voor de ontwikkeling van het scheppend vermogen in mensen en organisaties. Zijn idee is dat een organisatie als een levend organisme kan worden gezien. Dat vraagt om een benadering gericht op groei, met aandacht voor relaties en verbindingen. Op alle niveaus. Het herkennen en ontwikkelen van kernkwaliteiten is daarbij een onmisbaar hulpmiddel. Met behulp van kernkwadranten van een persoon of organisatie laat Ofman zien hoe een analyse kan worden gemaakt.

Albert Vos: ‘Ofman is afgestudeerd als bedrijfskundige aan de TU Eindhoven en ontwikkelde een bijzondere visie op organisatieverandering. Hij kijkt naar een organisatie volgens de driedeling: het, ik en wij. ´Het´ is de organisatie (het organisatiekundige aspect), ´ik´ het individu (het psychologische aspect) en ‘wij’ de samenwerking (het sociologische aspect).’

ISBN 9789021583464

 

Robert Quinn, Onderzoeken en veranderen van organisatiecultuur

Albert Vos: ´Dit boek onderschrijft mijn stelling dat het bij organisatieverandering belangrijk is om inzicht krijgen in de cultuur. Cultuur zit heel diep in een organisatie verankert. Je zult wat moeten doen met rituelen en gewoonten als je een veranderingsproces ingaat.´

De cultuur van een organisatie speelt een belangrijk succes bij organisatieverandering. Het is echter moeilijk om er grip op te krijgen, laat staan het te veranderen. In het boek van Quinn komen vragen aan de orde als: welke klassieke typen kunnen we onderscheiden? Welke cultuur past het beste bij welke organisatie? Welke vorm van leiderschap hoort daarbij?

ISBN: 9789052612911

 

Het geheim van de personeelsfunctionaris, Albert Vos, Gerard Huiskes

In deze paperback ontrafelen Albert Vos en Gerard Huiskes de belangrijkste eigenschappen van de personeelsfunctionaris. Aan de hand van diverse voorbeelden wordt duidelijk over welke competenties een succesvolle personeelsfunctionaris dient te beschikken. Volgens de auteurs betreft personeelswerk alle werkzaamheden die liggen tussen het vervullen van vacatures en het beëindigen van dienstverbanden. Maar ook wat zich afspeelt op het gebied van organisatieontwikkeling en veranderprocessen heeft de aandacht van de personeelsfunctionaris. De methodische aanpak die de beide auteurs in het boek doceren wordt afgesloten met twee illustratieve hoofdstukken waarin Vos en Huiskes hun eigen ervaringen hebben opgetekend. 

ISBN: 9024413109

 

 

 

 
mintzberg omslag.jpg

structuur doorzien.jpg

veranderdiagnose.jpg

good to great.jpg

bezieling en kwaliteit.jpg

omslag het geheim.jpg